OPAVA: Pravidelné setkání


Detaily události

Tato událost probíhá od 5 Březen 2019 do 8 Prosinec 2020. Další výskyt je 7. Červenec 2020 17:00

  • Místo: Matiční dům
  • Kategorie: ,
  • Nadcházející události:

Slyšení hlasů Opava je skupina založená na principu svépomoci, vzájemného respektu, empatie a rovnosti. Skupina se hlásí k celosvětovému hnutí Slyšení hlasů (Hearing voices). Účast na skupinách je výhradně dobrovolná.

Termín konání: Každé liché úterý 17:00-19:00
Místo konání: Matiční dům, Rybí trh 177/8, 746 01 Opava

Jak nás najdete:
Setkání se koná v 1. patře, v prostorách zapsaného spolku Za Opavu.
Na dveřích bude značka „SH“, když bude zavřeno, zvonit.

Koho ve skupině můžete potkat? Více o lidech z Opavy se dočtete zde…

Bližší detaily zjistíte na Facebooku Slyšení hlasů – HearingVoices network“

Protože fenomén slyšení hlasů je docela letitá záležitost a nakonec ne všichni mají tuto informaci nebo dokonce zkušenost s tímto fenoménem třeba u jiného člověka a protože je to v rozporu s dejme tomu „normálním“ vnímáním člověka, ani o tom tito lidé nijak veřejně nemluví.

Pokud nemají větší problém hlasy vnímat a přijímat, dokáží s nimi fungovat bez toho, aby vyhledali pomoc lékařů, ale stává se, že hlasy v člověku vyvolají i opravdové změny v jeho chování i posouzení zda jsou nebo nejsou reálné, takže pak je v něm neuvěřitelný zmatek a nastává stav tzv. psychózy a jde o to, aby se tento člověk mohl doopravdy chytit konkrétní podané ruky, byť jenom neodborně vzdělaného v této záležitosti člověka, který ale tuto zkušenost má a už ji velmi dobře zpracoval a dokáže s ní fungovat v reálném světě bez jakýchkoli obtíží.

Není horší pocit v této zkušenosti, než být uprostřed rodiny nebo přátel a mít v hlavě hlasy, které mu provádí cenzuru vlastních myšlenek a dokonce činů a při jejich nepochopení způsobí jeho vlastní sebedestrukci a přitom ví, že se s tímto pocitem a vnímáním hlasů nemůže nikomu jinému vůbec svěřit, protože zaprvé jej od toho hlasy zrazují a v tom přesvědčení jej nakonec velmi tvrdě utvrdí i názory těch druhých lidí, kteří něco takového vůbec nejsou schopni tolerovat ani akceptovat.

Takže zkušenost člověka, který podobné již prošel, to je pro každého takto zkoušeného jedince opravdová oáza na poušti neporozumění a ta pak jeho vnímání sebe i toho okolí, které zatím nechápe, co prožívá, může v klidu zase stmelit a přichází i možnost vysvětlení pro ty kolem něj.“

Jarmila V.

Slyšení hlasů Opava je skupina založená na principu svépomoci, vzájemného respektu, empatie a rovnosti. Nejedná se o léčbu ani terapii. Skupina se hlásí k celosvětovému hnutí Slyšení hlasů (Hearing voices). Účast na skupinách je výhradně dobrovolná.

 Cíl setkávání:

  • Vytvořit bezpečný prostor na sdílení neobvyklých zkušeností jakým jsou hlasy, vize, zvláštní myšlenky nebo pocity
  • Přijmout neobvyklé zkušenosti za součást vnitřního života
  • Dozvědět se jak to mají jíní
  • Najít lepší způsob jak život s hlasy zvládat
  • Vzájemně si předávat zkušenosti, inspirace, pomoc a podporu

O pravidlech a fungování skupin Slyšení hlasů si můžete přečíst více v tomto článku.