Kdo je kdo: Slyšení hlasů Praha

Adi Hasanbašić

Vzděláním jsem psycholog a Gestalt terapeut. Ve skupině Slyšení hlasů však vystupuji pouze jako Adi. 

Pro mě osobně tituly a role nejsou tak důležité. Větší váhu dávám osobnímu lidskému přístupu a sdílení zkušeností. Mou životní filozofií jsou respekt vůči ostatním lidem, rovný dialog a vzájemná podpora.

Z toho důvodu je pro mne přístup Hnutí Slyšení hlasů takovým pomyslným domem, kde se cítím nejlépe, protože se zde řídíme podle stejných hodnot. Od roku 2012 se zabývám přístupem Slyšení hlasů a jako první jsem přinesl tento přístup do Západního Balkánu (Sarajevo). Od té doby se Hnutí Slyšení hlasů rozšířilo po celém Západním  Balkánu a já jsem postupně s kolegy zakládal skupiny Slyšení hlasů v dalších městech.

V současnosti bydlím v Praze a facilituji skupinu Slyšení hlasu v Praze, kde pracujeme s lidmi, kteří slyší hlasy.

Jaroslav Flek

Od srpna 2017 pracuji v Klubu Mosty (neziskový a nízkoprahový klub pro lidi se zkušeností s duševní nemocí), který organizačně patří pod Fokus Praha, z.ú. Předtím jsem pracoval na rozličných managerských pozicích u společností v ziskovém sektoru. Tato dlouholetá zkušenost mne naučila, jak je důležité lidské zdraví, neboť jsem ho měl několikrát díky stresu a jiným psychosomatickým tlakům na mou osobu více či méně podlomené.

Od října 2017 jsme v Klubu Mosty zařadili do našeho programu i Discovery skupinu, kterou programově vedu já sám společně s druhým facilitátorem. Tato skupina si bere za cíl seznamovat naše klienty s celosvětovým hnutím Recovery (zotavení) podle americké publikace: „Cesty za zotavením“.

Kromě Discovery skupiny také facilituji od března 2018 pražskou skupinu Slyšení hlasů. V rámci této skupiny se společně s kolegy snažíme vytvořit bezpečné a přátelské prostředí pro sdílení zážitků lidí se zkušeností se slyšením hlasů. Tato skupina je unikátní v tom, že si ji velmi rychle oblíbili stálí členové, kteří jdou do společného sdílení s velkou odvahou a nadšením. Je úžasné pozorovat každé úterý všechny členy skupiny, jak jsou otevření a plní naděje v analýze vlastního příběhu, ale i v příbězích ostatních členů. 

Sabina Kamenová

Vždy jsem se snažila napomáhat ostatním k tomu, aby žili svůj život spokojeně. Proto stále hledám různé způsoby, jak napomoci ostatním, aby tomu tak mohlo být. To mě dostalo k Hnutí Slyšení hlasů. Toto hnutí a s ním spjaté svépomocné skupiny pro mě mají velký význam, a věřím, že mohou mít významný vliv na cestě k zotavení.

Povoláním jsem adiktoložka. Spolu s pražskými kolegy jsem napomohla k založení první pražské skupiny Slyšení hlasů. Jsem koordinátorkou sítě Slyšení hlasů za Prahu a facilitátorkou skupin.

Michal Kašpar

Inspirací k účasti v hnutí Slyšení hlasů mi bylo setkání s Peterem Bullimorem na Horizontech v Brně v roce 2014, stejně jako setkání s týmem, který zakládal první českou skupinu Slyšení hlasů v Brně. Velmi silným momentem bylo, když Chris Tandy řekl na workshopu pro facilitátory, že terapie a léky mohou pomáhat, ale že svépomoc funguje vždycky! S tím jsem v Praze na Žižkově na podzim 2016 zakládal s prvními zájemci svépomocnou skupinu GPS.

Na jaře 2018 se mi podařilo přijít na setkání zakládajícího týmu Slyšení hlasů v Praze a seznámil jsem se s Adim a Sabinou (ostatní členy týmu jsem znal již z dřívějška). Mohl jsem tak přispět svou zkušeností s moderováním nebo facilitací svépomocné skupiny. Hlasy jsem slyšel, ale pravidelně je neslýchám.

Skupina Slyšení hlasů je pro mě další velkou životní inspirací, hlavně pro svůj nadregionální, mezinárodní přesah. Díky tomu je od koho se učit toleranci, neexpertnímu přístupu a především empatii.

Ondřej Pažout

Pražskou skupinu Slyšení hlasů navštěvuji od jejího vzniku v květnu 2018. K týmu jsem se přidal o rok později, kdy mi bylo nabídnuto její facilitování. Hlasy slyším od roku 2006.

 

Lenka Škvorová

Jsem adiktolog, speciální pedagog, gestalt terapeut a většinu svého úvazku pracuji jako vedoucí sociálních pracovníků v Centru duševního zdraví CDZ8. Jsem také lektorem kurzů metodiky CARe a podílím se na organizaci skupin Hearing Voices v Praze.

Praxi mám v terapeutické práci s lidmi se závislostí na návykových látkách, psychosociální podpoře osob nacházejících se v náročných životních situacích, a v case managementu, dlouhodobé podpoře při zotavování a krizové intervenci v práci s lidmi s vážnými duševními potížemi.

Zajímám se o holistické, moderní přístupy v práci s jednotlivci a rodinami, základní je pro mě zaměření na silné stránky a zdroje, opravdovost, partnerský, na míru šitý přístup a víra v možné posuny. Důležitá jsou pro mě existenciální témata a souzním s paradoxní teorií změny Arnolda Beissera.

S hnutím HV jsem se setkala při pátrání na internetu po inspirativních přístupech v práci s lidmi s duševními potížemi, se kterými bych se mohla ztotožnit. Narazila jsem na video s Eleanor Londgen a bylo to jasné…

Jednoho dne se sešly cesty několika lidí, kteří to máme podobně, a vznikly Hlasy Praha a první pražská skupina. Následovala cesta do Haagu na mezinárodní kongres HV, což pro mě byla jednoznačně nejzajímavější a nejsilnější konference, kterou jsem kdy navštívila.

Veronika Vojáčková

Vystudovala jsem speciální pedagogiku, absolvovala výcvik v systemické psychoterapii a vzdělávací certifikační program v kolaborativní a dialogické praxi.

Pracuji v centru duševního zdraví (CDZ), kde se potkávám i s lidmi, kteří slyší hlasy a trápí je to. Přála jsem si najít způsob, jakým o hlasech s lidmi mluvit tak, aby to pro ně bylo užitečné. Jak je podpořit, pomoci jim nalézt smysl a význam toho, že hlasy slyší a získat nad hlasy kontrolu.

Chtěla bych pomoci lidem naučit se nepříjemné hlasy zvládat a ne se jimi nechat ovládat. Díky tomu jsem se začala zajímat o Hnutí Slyšení hlasů a absolvovala seminář vedený Peterem Bullimorem a Shaunem Huntem „Slyšení hlasů“. Bylo mi líto, že v Praze skupiny Slyšení hlasů nebyly a tak jsme spolu s Adim, Lenkou, Sabinou, Michalem a Jardou v květnu 2018 založili první pražskou skupinu. Mám velkou radost, jak pražská skupina funguje a že jsem jedním z jejích facilitátorů.

Věřím tomu, že i navzdory nejrůznějším trápením, která nás v životě potkávají, se dá žít smysluplný a spokojený život. Moje motto je: Život má takový smysl, jaký mu dáme.

Další články:

DVTV: Slyšíte hlasy? Není to nemoc, nesmí vás ovládat, vznikají z traumat, říká psycholog Hasanbašić. Slyšet hlasy není schizofrenie, důležitý je vztah s hlasem, když nás ...
Pravidelná setkání v Praze V Praze vznikla nová skupina Slyšení hlasů, která se koná každý týden. Stavíme na vzájemném respektu, flexibilitě, účasti a důvěře. Termín konání: ...