SKUPINY

Svépomocné skupiny „Slyšení hlasů“ jsou bezpečným místem ke sdílení neobvyklých zkušeností jako jsou slyšení hlasů, vize, neobvyklé myšlenky aj. Jedná se o místo, kde si lidé naslouchají a vzájemně poskytují pomoc a podporu. Skupiny nabízejí lidem příležitost akceptovat svou zkušenost a žít s ní způsobem, který jim pomůže znovu nabrat sílu k životu.

Skupiny slyšení hlasů jsou založeny pevně na principu svépomoci, vzájemného respektu, empatie a rovnosti. Nejedná se o léčbu ani terapii, přesto má účast ve skupinách prospěšný vliv.

Poprvé u nás?

Na první návštěvu se nemusíte rezervovat, ani nijak zvlášť připravovat. Stačí si vybrat v kalendáři libovolný termín, který Vám bude vyhovovat. Na začátku setkání se každý z účastníků představí a řekne ostatním něco o sobě. Jedním ze základních pravidel skupiny je, že co je řečeno ve skupině, ve skupině i zůstane. Každý člen skupiny má právo mlčet, když nemá co říct, ale má také právo být vyslyšen. Účast na setkáních je čistě dobrovolná. Sami se rozhodněte, jak často chcete chodit. Přečtěte si více o našich pravidlech v podkapitole Pravidla fungování skupin (níže).

Cíle setkávání

 • pomoci jednotlivcům minimalizovat stres, který jim hlasy, paranoia, nebo neobvyklá přesvědčení způsobují
 • poskytnout místo pro bezpečná setkání lidí, kteří slyší hlasy, nebo zažívají paranoiu, místo kde bude jejich realita akceptována
 • nabídnout způsob, jak hovořit o svých prožitcích, sdílet své názory a předávat si zkušenosti, které strategie zvládání hlasů, nebo paranoii se osvědčily
 • hledat způsoby, jak hlasy, vize, neobvyklé myšlenky a jiné zkušenosti zvládat
  přijmout neobvyklé zkušenosti jako součást vnitřního života
 • nahlížet na naše neobvyklé zkušenosti mnoha různými způsoby bez předsudků a hodnotícího stanoviska
 • dát příležitost prolomit vysilující izolaci a navzájem jeden druhého podpořit

Pravidla fungování skupin

Svépomocná skupina funguje na principech celosvětového hnutí Slyšení hlasů:

 • Respekt: Skupiny slyšení hlasů vítají různorodost zkušeností a názorů svých členů. Spíše než vidění jednoho způsobu chápání jako hodnotnějšího, všechna vysvětlení a chápání hlasů a vizí jsou oceněna. Nikdo nehodnotí zkušenosti členů jako nemoc. Uznává se kvalifikace všech členů přispět skupině, žádný člen není důležitější než jiný.
 • Flexibilita: Pro skupiny slyšení hlasů jsou ústřední potřeby a zájmy jejich členů. Není nutné se soustředit pouze na hlasy a vize, vítáno je jakékoli téma, které je pro členy důležité.
 • Účast: Pro skupiny slyšení hlasů je důležité, aby byly uskupeny kolem jejich členů a aby směřovaly k tomu, že budou svými členy vedeny. Každý člen hraje důležitou roli v rozhodování o směřování skupiny, udržuje ji zdravou a v souladu s jejími principy.
 • Dobrovolnost: Účast na setkáních je dobrovolná. Sami se rozhodujete, jak často budete chodit. Doba, po kterou budete na setkání docházet, není časově omezená.
 • Důvěrnost: Všechny skupiny slyšení hlasů by měly být tak důvěrné, jak je to jen možné. Členové skupin by si měli být plně vědomi tohoto nastavení a jeho limitů. Cokoli se diskutuje ve skupině, by mělo ve skupině zůstat.

Pro koho jsou skupiny určeny

Členství ve většině skupin je určeno prožitou zkušeností s hlasy, vizemi a jinými neobvyklými smyslovými vjemy. Některé skupiny mají otevřená setkávání, kde vítají také členy rodiny a blízké. Některé skupiny se zaměřují pouze na určitou skupinu (například specifická kulturní skupina, gender nebo věk). Jiné jsou otevřené pro všechny. Skupiny fungují vždy na stejných principech, ale mohou fungovat v různých podmínkách. Může se jednat o nezávislé komunitní skupiny, dobrovolnické organizace, ale skupiny v rámci různých institucí (léčebny, psychoterapeutická centra, vězení atd.)

Kdo skupiny vede

Zatímco některé skupiny jsou ze 100 % vedeny svými členy, tzn. že všichni facilitátoři mají osobní zkušenost se slyšením hlasů, jiné jsou facilitovány lidmi s kombinací osobní a profesní zkušenosti. Někdy jsou skupiny vedeny lidmi, kteří mají pouze profesní zkušenost. Přestože tyto skupiny nejsou méně hodnotné, než jiné, budeme vždy podporovat aktivnější zapojení lidí s osobní zkušeností do jejich vedení.

Jak setkání skupinky Slyšení hlasů probíhá?

Podívejte se na krátké video, které pro nás natočila skupinka Slyšení hlasů v britském Sheffieldu. Dozvíte se, proč se lidem ve skupince líbí a co jim pravidelné setkání přináší (anglicky, s českými titulky).

Pokud titulky nenaběhnou samy, klikněte na tlačítko „titulky“ zde   

Chcete vědět víc?

Poslechněte si reportáž Českého rozhlasu – rozhovor  s Honzou Kučerou a Jaroslavem Keroušem ze skupiny Slyšení hlasů Vysočina (reportáž, 23 minut)

Jak založit novou skupinu?

Založit novou skupinu Slyšení hlasů není těžké. Přečtěte si naše tipy, jak skupinu ve vašem městě založit a v čem vás můžeme podpořit. Pokračování textu 

Abecední seznam skupin:

 

Další články:

ORGANIZACE Organizace Slyšení hlasů (Hearing Voices Networks) jsou úzce spjaty s hnutím Slyšení hlasů (Hearing Voices Movement). Jedná se o organizace, které na ...
FILOZOFIE HNUTÍ Hnutí Slyšení hlasů (Hearing Voices Movement) je označení pro filozofii, kterou se zaštiťují lidé a organizace, kteří podporují tzv. Hearing Voices př...