Facilitace skupin Slyšení Hlasů


maxresdefaultZveme vás na třídenní workshop facilitace skupin Slyšení Hlasů/ Hearing voices s Peterem Bullimorem a Chrisem Tandym.

Workshop je určený jak pomáhajícím pracovníkům, tak lidem kteří mají zkušenost se slyšením hlasů, paranoiou (ad.) a rádi by se dozvěděli více o možnostech, jak pracovat s lidmi s podobnou zkušeností a jak jim pomoci jejich zážitky zpracovat a integrovat. Workshop je ideální pro všechny kdo …
  • chtějí lépe porozumět problematice slyšení hlasů, zážitkům spojeným s hlasy a úzdravě
  • chtějí založit skupinu fungující na principech hearing voices přístupu (nebo pracovat tímto způsobem na svém pracovišti)
  • Se zajímají o nové přístupy k práci s hlasy
  • Chtějí změnit svůj vztah k hlasům, nebo porozumět více svým klientům
  • Pracují s lidmi, kteří slyší hlasy ve zdravotnických zařízeních nebo sociálních službách
  • Jsou příbuzní a přátelé lidí, kteří slyší hlasy, nebo zažívají jiné neobvyklé psychické vjemy.

Na konci workshopu budete znát základní principy hearing voices přístupu a budete schopní tento přístup využívat v různých kontextech – sami na sobě při zvládání problematických situací i v běžném životě, ve svém zaměstnání (pomáhající profese, lékaři apod.) nebo v rodině. Hearing voices přístup se týká i jiných neobvyklých duševních fenomenů (tedy nejen hlasů) jako je paranoia, vize, bludy pod.)

Osnova workshopu:

1. den:

Úvod, představení principů hnutí Hearing Voices (historie, zkušenost, tři stádia vzniku slyšení hlasů, příběhy a zkušenosti, dobrá praxe skupinové práce)

2. den:

zvládání a zotavení, představení skupin Hearing Voices (role facilitátora – jak ve skupině rozvíjet zdravou podporu mezi jednotlivými členy)

3. den:

facilitační dovednosti, jak zakládat skupiny, úvod do vedení rozhovoru s člověkem, který slyší hlasy.

Workshop povedou:

Peter Bullimore a Chris Tandy (UK) Překlad/tlumočení zajištěno.
Peter Bullimore je člověk slyšící hlasy, který strávil deset let jako psychiatrický pacient s mnoha obdobími závažné paranoi. Prostřednictvím reflexe, práce na sobě, terapie s podporou Hearing Voices Network (tedy formální Sítě lidí, kteří slyší hlasy), mohl reformovat svůj život a odejít ze systému psychiatrické péče. Žije v Sheffieldu, UK, kde působí jako facilitátor podpůrných skupin pro lidi, kteří slyší hlasy a kteří mají paranoiu. Také provozuje svou vlastní konzultační a vzdělávací firmu Asylum Associates a je zakládající člen sítě Paranoia. Vyučuje o slyšení hlasů a paranoi po celém světě. Také se podílí na iniciativě COPE na univerzitě v Manchesteru a realizuje výzkum o spolupráci mezi dobrovolnými organizacemi a univerzitou, a také o tom, co znamená zotavení z perspektivy uživatelů služeb. Je spoluautorem knihy “Kladení otázek” společně s Paulem Hammersleyem a Johnem Redem o traumatech v dětství.
Chris Tandy je pedagog a konzultant výcvikového týmu Institutu Duševního zdraví v Nottinghamu. Pracoval 29 let jako zdravotní bratr s lidmi s psychózou. Zaměřuje se na způsoby zotavení při práci s lidmi s psychózou a také na možnosti jejich sociální inkl uze. Absolvoval magisterské vzdělání v programu Psychosociální intervence, získal PGCE ocenění a má řadu let zkušeností s lektorováním a vedením odborných supervizí a workshopů v oblasti sociální i zdravotní péče ve Velké Británii. Více o kurzech Chrise Tandyho zde: http://www.institutemh.org.uk/component/search/?searchword=chris%20tandy&searchphrase=all&Itemid=88

Kurzovné:

2.300Kč (Platba převodem, po domluvě na místě). Lidé se zkušeností (hlasy, bludy, paranoia, aj.) mají možnost získat tzv. „dotovanou účast“ – zdarma.
Kapacita max. 10 dotovaných účastníků).

Přihlášky a dotazy:

zasílejte prosím na: slysenihlasu@gmail.com www.slysenihlasu.cz

English:

Hearing Voices Group Facilitation Training in Brno Structure of the course.
Day One: Groundwork (introductions, language & values). Introduction Hearing Voices (The history of HVN the experience, its impact and different ways of understanding it). The 3 stages of hearing voices and implementations. Personal testimonies from group members
Day Two: Coping & recovery. Introduction to Hearing Voices Groups (including the role of the facilitator and creative promotion ideas). How do hearing voices groups help.
Day Three: Facilitation skills. Planning, launching, establishing & sustaining groups
Trainers:
     Peter Bullimore is a voice hearer who spent ten years as a psychiatric patient enduring many bouts of severe paranoia. Through learning holistic approaches and with support of the Hearing Voices Network he was able to reclaim his life from the system. He facilitates a hearing voices and paranoia support group in Sheffield. He also runs his own training and consultancy agency, Asylum Associates, and is the founder member of the Paranoia Network. He delivers teaching on hearing voices and paranoia internationally. He also teaches on the COPE initiative at Manchester University and currently undertakes a research post at the university looking at a collaborative working between voluntary sector organisations and the university, he is also undertaking research into what recovery means from a service user’s perspective. He co-authored the workbook Asking the Questions with Paul Hammersley and John Read, a guidebook around childhood trauma.
     Chris Tandy is an Education and Practice Consultant with the training team at the Institute of Mental Health in Nottingham. Chris, is a qualified mental health nurse with 29 years experience. He has worked for many years alongside people who experience psychosis within community settings. Chris has specific interest in recovery orientated practice and social inclusion approaches. He has a MSc in Psychosocial Interventions, a PGCE teaching award and has wide ranging teaching and specialist clinical supervision experience nationally in mental health and social care training programmes. Over the past year Chris has developed strong ties with Pete Bullimore and his team at Sheffield and delivers joint training initiatives and helps to facilitate the Sheffield Hearing Voices group. „He has a MSc in Psychosocial Interventions, a PGCE teaching award and has wide ranging teaching and specialist clinical supervision experience nationally in mental health and social care training programmes.

Napsat komentář