Co jsou hlasy a vize?

hlasyKdyž říkáme, že slyšíme hlasy, nebo máme vize, tak tím myslíme situace, kdy slyšíme, vidíme, nebo cítíme něco, co ostatní neslyší, nevidí, nebo necítí. Tyto prožitky mohou zahrnovat všech pět smyslů – sluch, zrak, čich, hmat, chuť. Může se stát, že tento neobvyklý zážitek vnímáme jen jedním smyslem (např. slyšíme hlas), ale také se mohou druhy vjemů kombinovat.

Někteří lidé vnímají tyto prožitky jako obohacující, nebo jim alespoň nevadí. Například někomu, kdo se cítí sám, může příjemný hlas dělat dobrou společnost. Nebo například člověk, který ztratil blízkého, může být potěšen, když ucítí závan jeho vůně nebo parfému. Pro umělce mohou být takové prožitky zdrojem inspirace. Nicméně je řada lidí, kterým hlasy nebo vize velmi ztrpčují život – kritizují, vyhrožují, nebo způsobují zmatek… pokračování zde

Jak jsou hlasy nebo vize časté?

Statistiky se liší, ale na základě výzkumů poslední dekády víme, že 10% populace slyší v některém životním období hlasy. Pokud bychom započítali i neobvyklé zážitky, kdy někdo zaslechne své jméno během nakupování, nebo že máte pocit že vám někdo volá, ale v telefonu zmeškaný hovor nenajdete, tak takové zážitky má až 75% populace.

ghost-1661252-2Výzkumy z posledních let přinesly překvapivé zjištění, že více než polovina populace (60%) po smrti blízké osoby zažije pocit její přítomnosti. Tito lidé uvedli, že mrtvého zahlédli, slyšeli, nebo jinak vnímali. Často zážitek hodnotili jako příjemnou, živou vzpomínku na milovanou osobu… pokračování zde

Řada známých osobností z historie, ale i ze současnosti, slyšela nebo slyší hlasy: Gándhí, Socrates, Johanka z Arku, Sigmund Freud, Anthony Hopkins, Carlos Santana, Robert Schumann, John Forbes Nash, Charles Dickens a další.

Tyto prožitky se rovněž často dostavují v extrémních situacích, což potvrzují například zprávy Amnesty International. Obdobné zkušenosti mají i jachtaři, kteří se plaví na velké vzdálenosti.

Proč slyším hlasy?

duvodTeorií, které se to snaží vysvětlit, je celá řada. Jedná se zejména: Speciální dar citlivosti, trauma nebo traumatizující životní události, disociaci, spirituální zážitky, biochemické teorie (dopaminová, apod.), paranormální zážitky, emoční distres, fyzické zdravotní problémy, kognitivní bias (chyba ve zpracování informací z našich smyslů), individuální rozdíly mezi lidmi.

Pravdou je, že skutečný důvod neznáme. Je možné, že příčin je celá řada. Ve svépomocných skupinách Slyšení hlasů zastáváme názor, že každý člověk je individuální a nikomu nezpochybňujeme jeho vlastní vysvětlení – respektujeme navzájem své názory a svá přesvědčení… pokračování zde

Jak se naučím hlasy zvládat?

counsellingVěříme, že je možné se zotavit. Když mluvíme o „zotavení“, máme na mysli žít život, který jste si sami vybrali, ne život, který si vybral vás.

Řada lidí, kteří slyší hlasy, ale žádné zotavení nepotřebuje – žijí spokojeně život tak, jak je to baví. Buď jim hlasy do života něco pozitivního přinášejí, nebo je nijak neruší. Pro ty, které hlasy dohnaly do náručí zdravotního systému, to může znít jako nedostupný sen. Dobrou zprávou je, že lidé nacházejí způsoby, jak hlasy zvládat, nebo jak se zotavit!

Postupně se tak z útočných hlasů mohou stát hlasy neutrální, mohou se ztišit,  začít respektovat nastavená pravidla, nebo úplně vymizet. Přečtěte si náš osvědčený základní manuál „Jak zvládat hlasy“ a zúčastněte se některé z našich skupin.

Manuál:
Jak zvládat hlasy
(9 kroků k zotavení) 

Manuál:
Zkušenosti a rady 50 lidí, kteří zvládají hlasy
(5 milníků na cestě k zotavení)

Věděli jste, že je možné se zotavit a hlasy zvládat?

Podívejte se na inspirující video s Eleanor Longdenovou, kde popisuje, jak se zotavila.
(14 min., anglicky s českými titulky)