ORGANIZACE

Organizace Slyšení hlasů (Hearing Voices Networks) jsou úzce spjaty s hnutím Slyšení hlasů (Hearing Voices Movement). Jedná se o organizace, které na úrovni jednotlivých států poskytují pomoc a podporu lidem, kteří tzv. slyší hlasy (v západní kultuře tyto hlasy bývají nazývány „sluchovými halucinacemi”) a jejich blízkým. Organizace také poskytují informace zdravotníkům a pracovníkům pomáhajících profesí.

Filosofie Hearing Voices Networks

Jednotlivé národní organizace fungují na základě vzájemné podpory jejích členů a prosazují alternativní přístup ke slyšení hlasů, které nepovažují nutně za projev psychického onemocnění, nýbrž za neobvyklý prožitek, který má určitý význam, lze jej pochopit a je součástí jedinečné zkušenosti daného člověka. Slyšení hlasů tedy samo o sobě není chápáno jako problém. Za podstatný se naopak v přístupu k hlasům považuje vztah, který k nim daná osoba má, a způsob, jakým se s nimi vyrovnává a zvládá žít běžný život.

Náplň činnosti

Stěžejní prací národních organizací je zakládání, rozvoj a udržování skupin Slyšení hlasů (Hearing Voices Groups). Jedná se o svépomocné skupiny, do jejichž vedení jsou zapojení jejich členové (účastníci). Ti si navzájem poskytují podporu a sdílejí zkušenosti. Jednotlivé organizace dále spravují webové stránky, vydávají letáky a příručky, kde může každý popsat svoje zkušenosti s hlasy a jejich zvládáním.

Cíle

  1. Rozvoj a podpora lokálních skupin Slyšení hlasů (Hearing Voices Groups)
  2. Šíření alternativního přístupu ke slyšení hlasů (tzv. Hearing Voices přístupu)
  3. Poskytování informací, poradenství a podpory lidem, kteří slyší hlasy, jejich rodinám a blízkým
  4. Zajišťování vzdělávání pro zdravotníky a pracovníky pomáhajících profesí
  5. Usilování o dodržování lidských práv a sociální spravedlnosti pro lidi slyšící hlasy

Historie

První Hearing Voices Network založil v roce 1987 psychiatr Marius Romme v Holandsku. O rok později (1988) byla založena Hearing Voices Network ve Velké Británii.

V současné době existuje na třicet organizací Hearing Voices Networks po celém světě včetně Afriky.

V  v roce 1997 vznikla z rozhodnutí přijatého na setkání v Maastrichtu mezinárodní organizace INTERVOICE (The International Network for Training Education and Research into Heraing Voices), která zastřešuje jednotlivé organizace. Setkání se účastnili lidé, kteří slyší hlasy, jejich rodinní příslušníci i zdravotničtí pracovníci.  Ze setkání vzešel návrh na vytvoření organizace, která by zaštiťovala jednotlivé národní iniciativy a poskytovala jim administrativní podporu. Členy organizace jsou samotní lidé, kteří slyší hlasy, jejich blízcí, ale také psychiatři, terapeuti, zdravotní sestry, sociální pracovníci aj. Všichni věří, že úspěch jejich přístupu ke slyšení hlasů spočívá zejména v zapojení každého jednotlivce, což znamená, že každý je považován za experta na svůj vlastní prožitek.

Intervoice mimo jiné pořádá mezinárodní kongres Slyšení (World Hearing Voices Congress), má výzkumnou sekci, podporuje vydávání knih o tématu slyšení hlasů a výměnu zkušeností mezi jednotlivými zeměmi.

Od r. 2007 je ve Velké Británii organizace Intervoice  uznána zákonem jako nezisková organizace charitního typu. Prvních 15 let vývoje Hearing Voices Network je načrtnuto v knize „Raising Our Voices“ od Adama Jamese.

Slyšení hlasů v České republice

První česká skupina Slyšení hlasů byla založena v roce 2014 v Brně.

V listopadu 2017 se k hnutí Slyšení hlasů připojila online skupina Zello Dialogy.

V květnu 2018 vznikla na Žižkově první pražská skupina Slyšení hlasů – společným úsilím Mostů, Fokusu Praha a GreenDoors, první setkání se uskutečnilo 22. května na Žižkově. V roce 2018 vznikla rovněž skupina v Plzni a v listopadu druhá skupina v Brně (v klubovně Práh).

30. ledna 2019 se poprvé sešla nová skupina Slyšení hlasů v Hradci Králové. V únoru vznikla skupina v Opavě. Významným milníkem se stala televizní reportáž na DVTV o hnutí Slyšení hlasů v ČR, který patří mezi nejsledovanější diskuzní pořady v ČR. V květnu 2019 vznikla druhá pražská skupina v Bohnicích. 13. června se poprvé sešla skupina, která vznikla ve Strakonicích.

V únoru 2020 byla založena skupina Slyšení hlasů Vysočina v Havlíčkově Brodě, rozhovor s facilitátory uveřejnil Český Rozhlas.

Jak založit další skupinu v ČR?

Založit novou skupinu Slyšení hlasů není těžké. Přečtěte si naše tipy, jak skupinu ve vašem městě založit a v čem vás můžeme podpořit. Pokračování textu 

Zahraniční weby

Intervoice – Mezinárodní web
Hearing Voices UK – Velká Británie
Hearing Voices Network USA – USA

Mezinárodní mapa skupin Slyšení hlasů

(World Map of Hearing Voices Groups and Networks)

 

Další články:

Pravidelná setkání v Praze V Praze vznikla nová skupina Slyšení hlasů, která se koná každý týden. Stavíme na vzájemném respektu, flexibilitě, účasti a důvěře. Termín konání: ...
Pravidelná setkání online Nechce se Vám z domu a do Prahy i do Brna to máte daleko? Připojte se do naší online skupiny. Bavíme se společně na témata, která nás zajímají. Těší s...