Jak založit skupinu Slyšení hlasů ve vašem městě?

Chtěli byste založit skupinu ve vašem městě? Je to jednoduché, je však třeba dodržet několik pravidel, které dělají skupiny Slyšení hlasů jedinečnými.

1) Základní předpoklady:

 • Nejdříve najděte prostory, kde se Slyšení hlasů bude konat. Za účast na skupině nevybíráme vstupné, proto je třeba nalézt prostory, kde se setkání bude moci uskutečňovat pravidelně a zdarma. Protože jsou naše svépomocné skupiny obecně prospěšné, lze o spolupráci požádat například město, nebo místní organizace. Mějte na paměti, že místo musí být snadno dostupné městskou hromadnou dopravou.
 • Další podmínkou je pravidelnost setkání. Pokud stanovíte, že se ve vašem městě bude Slyšení hlasů konat každých 14 dní, termín musíte dodržet. Facilitátor skupinky se musí na místo dostavit, i pokud se nikdo nepřihlásí. Tím, že je účast dobrovolná, nikdy nevíme, kolik lidí přijde. A naopak: Pokud někdo přijde na termín setkání, nesmí narazit na zavřené dveře. Vážíme si toho, že k nám lidé chodí a uvědomujeme si, že pro někoho nemusí být lehké se odvážit přijít, proto termíny setkání zásadně dodržujeme.
 • Je dobré, aby skupinka měli nejméně dva facilitátory, kteří jsou schopni se střídat, popř. zastoupit. Musejí se tedy dát dohromady nejméně dva lidé, kteří jsou ochotni podstoupit školení facilitace svépomocných skupin a podílet se na organizování a facilitaci skupiny.
 • Promyslete, co je cílem vaší skupinky a pro koho má být určena. Chcete skupinku pro nejširší veřejnost, skupinku pouze pro návštěvníky nějakého zařízení, nebo chcete uspořádat skupinku v nějakém zařízení, do které ale mohou chodit i lidé z venku?
 • Ujasněte si, jak bude skupinku propagovat. Samozřejmě vás podpoříme tím, že termíny vašich setkání umístíme na náš web. Máte i další nápady? Chcete si vyrobit nějaké letáčky? Umíte kontaktovat další lidi, které by skupinka mohla zajímat? Nebo ji budete propagovat na Facebooku?

2) Zajistěte si kompletní informace a školení

Sehnali jste dobře přístupné prostory, kde se pravidelně setkání Slyšení hlasů může konat, jste rozhodnuti vytrvat a ve stanovený čas být na místě i za tu cenu, že na prvních několik schůzek možná nikdo nepřijde? Pak pro Vás máme školení, podporu a další materiály.

 • Kontaktujte nás (viz Kontakty) s vaším nápadem.
 • Jsme schopni zajistit po dohodě školení facilitace skupin Slyšení hlasů. Facilitátorem skupiny může být v podstatě kdokoliv. V ideálním případě je facilitátorem člověk, který má vlastní zkušenost s hlasy. Běžně se také děje, že lidé, kteří do skupinky docházejí jako návštěvníci, se časem začnou na facilitování skupiny podílet.
 • Jsme schopni dodat výukové podklady pro vedení skupinky.
 • Termíny setkání vaší skupinky přidáme do našeho kalendáře událostí, aby se o vás lidé dozvěděli a mohli přijít.

3) Měli byste vědět…

 • Slyšení hlasů (Hearing Voices Network) je mezinárodní organizace, která prosazuje model svépomoci pro lidi, kteří slyší hlasy, pořádá setkání a mezinárodní konferenci Hearing Voices, na které vystupují jak odborníci, tak lidé, co slyší hlasy (popřípadě i odborníci, kteří slyší hlasy).
 • Slyšení hlasů má jasně definovaná pravidla, na kterých jsou skupiny založeny. Pokud pravidla hodláte změnit, nemůžete se hlásit k naší organizaci, protože pak se již nejedná o skupiny Slyšení hlasů. Na našich pravidlech trváme, protože reprezentují náš humanistický pohled na člověka a naše etické principy.
 • Naše skupiny mají ve světě již třicetiletou tradici. Jsou uznány odborníky, ve Velké Británii mají dokonce oficiální podporu zdravotnických služeb. V odborné literatuře bylo popsáno, že je to právě náš specifický způsob fungování a naše pravidla, které způsobují, že naše skupiny pomáhají a pro řadu lidí má účast na Slyšení hlasů ozdravný efekt.
 • Ve světě je již více než 400 skupin Slyšení hlasů. Nacházejí se na veřejně dostupných místech, ale i ve zdravotnických zařízeních a dokonce i ve vězení. Ve všech z nich jsou ale dodržována naše pravidla. Ve skupinkách, která se konají v uzavřených zařízeních musejí být kladen důraz zejména na následující:
  • Účast je pouze dobrovolná (nikdo nesmí být nucen, nesmí být vedena docházka; lidé přicházejí a odcházejí pouze dle vlastního uvážení)
  • Všichni ve skupině jsou si rovni. Facilitátor skupiny pouze dohlíží na dodržování pravidel (neskákat si do řeči, aj…), v žádném případě však není vedoucím skupiny!
  • Vše co je ve skupině řečeno, je anonymní a  důvěrné. Je absolutně nepřijatelné, aby se jakákoliv informace dostala ze skupiny ven. Pokud se Slyšení hlasů odehrává ve zdravotnické organizaci a schůzky je přítomen profesionál, nezbytnou podmínkou je, že informace, které ve skupině uslyší, nesmí dále sdělit, ani jinak zohlednit ve svém zaměstnání, nebo v dalším kontaktu. Jinými slovy během účasti ve skupině není profesionálem, ale členem skupiny a platí pro něj stejná pravidla jako ostatní.

Založit skupinku Slyšení hlasů není zas taková věda. Stačí chuť setkávat se s ostatními, odhodlání a ochota naučit se novým věcem! Těšíme se na vás!