Kdo je kdo: Slyšení hlasů Strakonice

Romana Stříbrná

Od roku 2009 pracuji ve Fokusu Písek, nejprve jako terénní sociální pracovník, od roku 2012 jako vedoucí pobočky Strakonice. V současné době jsem vedoucí sociálních služeb Centra duševního zdraví Strakonice. V minulosti jsem vždy pracovala v pomáhajících profesích.

Vždy jsem se snažila pomáhat lidem a zvířatům. Snažím se mluvit a naslouchat s každým jako s rovnocenným partnerem. Od počátku vidím, jak je potřeba různé životní etapy, osudy, zážitky druhých pomoci znormálnit.

Díky workshopu a několika setkáním s Adim Hasanbašičem jsme za podpory Fokusu Písek založili skupinu Slyšení hlasů ve Strakonicích, kam dojíždějí lidé i ze Sušicka a Písecka.

Měla jsem tu čest se účastnit workshopů a seminářů, které vedla  Rachel Waddingham, Dirk Cortens a Adi Hasanbašić.

Ve skupině ve Strakonicích působím jako facilitátor s profesní i osobní zkušeností.

Tomáš Vavřina

Od roku 2018 pracuji ve Fokusu Písek jako peer konzultant v pobočce Sušice.

Při své životní cestě se snažím hledat způsoby, jak porozumět světu, lidem, koloběhu života.

S přístupem Hearing voices jsem se seznámil díky workshopu s Adim Hasanbašičem, účastnil jsem se semináře s Rachel Waddingham, Dirk Cortensem, Adim Hasanbašićem a dalšími.

Přístup Hnutí Slyšení hlasů je mi velmi blízký i v soukromém životě, nejen pracovním.

Za podpory Fokusu Písek jsem spoluzakládal skupinu Slyšení hlasů ve Strakonicích, která je otevřena lidem ze Strakonicka, Písecka a Sušicka.

Ve skupině působím jako facilitátor s osobní zkušeností. Společně s ostatními hledám odpovědi na otázky, aktivně se podílím i na organizačních záležitostech.

 

Zuzana Surá

Od roku 2018 pracuji ve Fokusu Písek, na pobočce Strakonice, jako terénní sociální pracovník. Při své profesní kariéře jsem zkoušela více cílových skupin. I přes velmi náročný začátek jsem nakonec zakotvila ve Fokusu a s těmi správnými lidmi jsem se ujistila, že tohle to právě to, co jsem vždy chtěla dělat.

Účastnila jsem se workshopu s Adim Hasanbašićem, tam jsem se poprvé seznámila s přístupem Hearing Voices. Tento přístup mi byl od začátku velmi blízký.

Skupinu Slyšení hlasů ve Strakonicích jsem se rozhodla, za velké podpory Romči a Tomáše, facilitovat až po roce jejího fungování. Nyní jsem zastupující facilitátor skupiny s profesní zkušeností.