V realitě je chyba

Zveme vás na promítání dokumentu/ osobní příběh/ diskuzi/ DJ afterparty

Zveme vás na další večer s „Hlasy“! Tentokrát se chceme zaměřit na rovinu osobního příběhu, ten svůj s námi přijde sdílet Peter Bullimore, „voice hearer“, zakladatel Paranoia Network a spoluzakladatel Hearing Voices Movement ve Velké Británii i ve světě. Součástí večera bude také projekce krátkého dokumentu „There is a fault in reality“, kde…Peter Bullimore vystupuje.

Následovat bude diskuze a prostor pro případné sdílení dalších osobních příběhů. Tlumočníkem bude Jan Kozel (vystudoval na Univerzitě v Edinnburghu, obor Social anthropology with social history, vyučuje Aj v ČR).

Po ukončení oficiálního prog
ramu budeme pokračovat v neformálních diskuzích, či se pohupovat v bocích za doprovodu DJ Borise Klepala.

Vstupné dobrovolné

Peter Bullimore (Velká Británie)

Je člověk slyšící hlasy, který strávil deset let jako psychiatrický pacient s mnoha obdobími závažné paranoi. Prostřednictvím seznámení s holistickými přístupy a s podporou „Sítě lidí, kteří slyší hlasy“, mohl reformovat svůj život a odejít ze systému psychiatrické péče. Je facilitátorem podpůrných skupin pro lidi, kteří slyší hlasy a kteří mají paranoiu v Sheffieldu. Také provozuje svou vlastní konzultační a vzdělávací firmu Asylum Associates a je zakládající člen sítě Paranoia.

 

Vyučuje o slyšení hlasů a paranoi po celém světě. Také se podílí na iniciativě COPE na univerzitě v Manchesteru a realizuje výzkum o spolupráci mezi dobrovolnými organizacemi a univerzitou, a také o tom, co znamená zotavení z perspektivy uživatelů služeb.
Je spoluautorem knihy “Kladení otázek” společně s Paulem Hammersleyem a Johnem Redem o traumatech v dětství.

(Rozhovor s Peterem zde: http://www.madnessradio.net/madness-radio-peter-bullimore-recovery-voices-paranoia-abuse/)

Akce volně navazuje na komponovaný večer „Slyšení hlasů jako součást lidské zkušenosti“ (https://www.facebook.com/events/298814443618029/) a promítání dokumentu „The doctor who hears voices“ (https://www.facebook.com/events/285442228315860/?ref=22)

Dokument „V realitě je chyba“:

There is a Fault in Reality
Režie: Tom Cotton (30 minut), UK, 2010, české titulky.

Režisér, spisovatel a psychoterapeut Tom Cotton ve svém krátkém dokumentu představuje příběhy tří lidí – Jona, Petera a Jacqui, kteří se potýkají s diagnózou „schizofrenie“, každý jiným způsobem s různými výsledky. Skrze tyto příběhy může divák získat detailnější pohled či hlubší vhled do schizofrenie, a dále také zjistit, že může být poměrně málo podobný tomu, co o schizofrenii víme.

Napsat komentář