Hlasy

Autoři: Sandra Escherová, Marius Romme                            Nakladatelství Triton, 2008
Cena: od 240,- Kč                                                                              Aktuální ceny knihy na   

Kniha je pokusem o pochopení situace, do níž se dostávají lidé, kteří z nějakého důvodu „slyší hlasy“. Výklad tohoto stavu není pojat čistě psychiatricky – zahrnuje stručný pohled do historie i současné příběhy lidí, kteří buď podstoupili psychologickou či psychiatrickou terapii, nebo těch, kteří vnímají svá setkání s „hlasy“ jako jakýsi vyšší zážitek, ne nutně vyvolaný psychickou chorobou. Víc než polovina knihy je věnována …rozboru této situace – a to jak z hlediska psychiatrického, tak z hlediska, které poskytuje čtenáři možnou nepsychiatrickou perspektivu výkladu tohoto stavu. Zároveň se autoři snaží nabídnout lidem, kteří se do této situace dostali, možné způsoby, jak se s ní vyrovnat: ať už sami, či s aktivní pomocí skupiny nebo terapeuta. „Hlasy“ slyšené pouze v hlavě jsou subjektivním zážitkem jednotlivých lidí a hlavním poselstvím knihy je návod, jak je začlenit do svého života jako tvořivý pozitivní vliv.

1 komentář u „Hlasy

  1. Kniha má 240 stran a je oddělena do 12. kapitol. Je výjimečná v tom, že spojuje náhledy z mnoha stran. Vysvětluje vznik organizace Hearing voices, popisuje nahlížejí na lidi slyšící hlasy z pohledu psychiatrie, psychologie, mysticismu, parapsychologi, Tento širokospektrální pohled jinde neajdete. Velmi cenný, zejména pro pacienty, je popis strategie zvládání hlasů různými způsoby z pohledu samotných nemocných. Jiná je v tom, že nenahlíží na lidi slyšící hlasy jako na oběti, tak jak tomu běžně je. Jde o výborně udělanou mozaiku. Je takovým poselstvím naděje.
    Tato kniha je vhodná jak pro pacienty, tak teraputy, lékaře i širokou laickou veřejnost. Je podána velmi čtivou a srozumitenou formou.
    Citace z knihy – vypráví jedna z žen: „Když spadnete z kola, nezahodíte ho – přizpůsobíte svou jízdu, sebe a kolo navzájem vhodným způsobem. Vytvoříte krásnou jízdu na kole. Stejně tak to může být i s vaším vnitřním životem. Nakonec jsme dosáhla stavu, ve kterém nejsem ani vítěz, ani poražený. Spíše jako by do mého života vstoupila další dimenze – dimenze, kterou lze s odvahou zvládnout a která může být nakonec užitečná“ (Romme, Escher 2009: 27-25)

Napsat komentář